Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

Aktualności

nasi partnerzy
KOMISJA NA ZLECENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KOMISJA NA ZLECENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dodane: wtorek 23 maja 2023

KOMISJA NA ZLECENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

We wtorek, 23 maja 2023 r., w budynku dawnej Katolickiej Szkoły Elementarnej „Dzieci Wrzesińskich”, obecnej siedziby Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przybyła komisja Zespołu ds. Monitoringu Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy.

Zespół pod kierunkiem Anny Marconi-Betki zajmuje się koordynacją działań związanych z wdrażaniem zapisów Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Koordynuje realizacje procedur występowania z wnioskiem do Ministra o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za Pomnik Historii. Koordynuje również działania związane z monitorowaniem przez Instytut stanu zachowania i zarządzania obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa i uznanymi za Pomniki Historii oraz podejmuje współpracę z właścicielami i zarządcami obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa i uznanych za Pomniki Historii na rzecz właściwej opieki i zarządzania dobrami.

Specjalnie do Wrześni przyjechała z Warszawy komisja, aby zapoznać się z budynkiem dawnej Katolickiej Szkoły Elementarnej „Dzieci Wrzesińskich” w związku ze złożonym w 2021 r. przez dyrektora Sebastiana Mazurkiewicza wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uznanie zabytkowego obiektu za Pomnik Historii. Budynek ten zbudowany został w 1790 r. jako parterowy. Nadbudowę piętra dokonano w 1840 r. Oficynę dobudowano w 1903 r. i rozbudowano w latach 1984-1989. W maju 1901 r. doszło tutaj do wybuchu strajku szkolnego dzieci wrzesińskich w obronie nauczania religii i modlitwy w języku polskim.

Od 1974 r. budynek widnieje w rejestrze zabytków (nr rej. 1596/A z 10.09.1974), ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków (nr 00.037) oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków (nr rej. 295/Wlkp/A z 19.04.2006).

Galeria

WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project