Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

Aktualności

nasi partnerzy
ŚLADAMI ARCYBISKUPA STABLEWSKIEGO

ŚLADAMI ARCYBISKUPA STABLEWSKIEGO

dodane: czwartek 31 sierpnia 2023

ŚLADAMI ARCYBISKUPA STABLEWSKIEGO
Wrzesińscy muzealnicy po sukcesach filmu „Miasto młodych buntowników” nie spoczęli na laurach. Film ten promuje historię słynnego Strajku Dzieci Wrzesińskich w obronie pacierza w języku polskim. Obecnie prowadzą działania związane z popularyzacją osoby Floriana Stablewskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, który przeciwstawił się niemieckiej polityce germanizacyjnej okresu kulturkampfu. Jest też on ściśle związany z Wrześnią – to tutaj przez 18 lat był proboszczem wrzesińskiej fary (1873-1891). Za jego czasów została przeprowadzona gruntowna restauracja kościoła parafialnego. Był też aktywny na polu społecznym i gospodarczym. Patronował wielu lokalnym przedsięwzięciom. Będąc wrzesińskim proboszczem równocześnie reprezentował Polaków w sejmie pruskim (1876-1891).

Fundacja Dzieci Wrzesińskich wraz z Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich realizuje w tym celu kolejny film pod tytułem: „Arcybiskup Florian Stablewski – w walce o narodowe przetrwanie Wielkopolski”. Projekt otrzymał dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Film realizują Sebastian Mazurkiewicz, historyk i teolog, specjalista ochrony dziedzictwa kulturowego, archiwista i muzealnik, znawca historii Kościoła w Wielkopolsce, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich oraz Krzysztof Marek Nowak, fotograf i reżyser, dokumentalista Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich.

Badając życiorys arcybiskupa Floriana Stablewskiego udali się do Wschowy (niem. Fraustadt), miasta powiatowego w dawnym Wielkim Księstwie Poznańskim. Tam 16 października 1841 roku urodził się przyszły wrzesiński proboszcz i następnie arcybiskup. Ochrzczony został w kościele farnym. Muzealnicy przeprowadzili badania archiwalne oraz rozmowy z pracownikami Muzeum Ziemi Wschowskiej. Przed kamerą filmową wystąpił Przemysław Wojciech, muzealny przewodnik i regionalista.

Galeria

WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project