Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

Aktualności

nasi partnerzy
DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE PROJEKTU „MADONNY ZIEMI WRZESIŃSKIEJ”

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE PROJEKTU „MADONNY ZIEMI WRZESIŃSKIEJ”

dodane: środa 8 listopada 2023

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE PROJEKTU „MADONNY ZIEMI WRZESIŃSKIEJ”

Szanowni widzowie i czytelnicy wystawy oraz albumu „Madonny Ziemi Wrzesińskiej”!

Ostatnie półtora roku poświęciliśmy na realizację projektu „Madonny Ziemi Wrzesińskiej”. Jesteśmy wdzięczni, że tak wiele osób otwarcie przyjęło i wspomogło nasz pomysł na pokazanie i promocję naszego regionalnego wrzesińskiego dziedzictwa kulturalnego i religijnego jakim są wizerunki maryjne uwiecznione w obrazach i ikonach znajdujących się w 44 obiektach sakralnych na terenie ziemi wrzesińskiej (tereny należące do powiatu wrzesińskiego w przeszłości i obecnie).
 
Przygotowaliśmy wystawę oraz album, w którym w opisie każdego miejsca przedstawiona jest historia miejsca, opis kościoła, mapka, opis wizerunku Matki Bożej, fotografie przedstawiające kościół współcześnie, fotografie archiwalne, obraz przedstawiony w kontekście, wreszcie same wizerunki Matki Bożej oraz towarzyszące im sukienki i wota. Album wraz z wystawą poświęcony jest pamięci wrzesińskich czcicieli Matki Bożej: ks. dr. kan. Kazimierza Głowa i Janusza Lenartowicza.
 
Notacje merytoryczne i fotografie sfinansowane zostały przez Fundację Dzieci Wrzesińskich ze środków Powiatu Wrzesińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na zlecanie zadań publicznych w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Badania archiwalne, opracowanie merytoryczne, skład i druk publikacji albumowej jako katalogu towarzyszącemu wystawie historyczno-artystycznej wykonane zostały ze środków Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich z dotacji podmiotowej Miasta i Gminy Września.

Wystawa prezentowana była w:
 • Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich (19 maja – 31 sierpnia 2023 r.),
 • Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie (3 września - 17 września 2023 r.),
 • Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu (6 października – 20 października 2023 r.).
Łącznie całą wystawę obejrzało 5980 osób.
 
Projektowi poświęciliśmy także Europejskie Dni Dziedzictwa pt. „Szlakiem Madonn Ziemi Wrzesińskiej”, w ramach których zrealizowane zostały dwie wycieczki terenowe po obiektach sakralnych (8 i 9 września 2023 r.).
 
Promocja albumu odbyła się także w Bardzie podczas uroczystości rocznicy konsekracji kościoła (3 sierpnia 2023 r.), w Domu Polonii przy Starym Rynku w Poznaniu (29 września 2023 r.) i podczas XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Dyktanda Wrzesińskiego we Wrzesińskim Ośrodku Kultury (29 września 2023 r.).
 
Dziękujemy serdecznie Patronom Honorowym projektu:
 • Księdzu Prymasowi Arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu,
 • Księdzu Biskupowi Damianowi Brylowi, Biskupowi Kaliskiemu,
 • Ojcu Samuelowi Pacholskiemu, Przeorowi Klasztoru O.O. Paulinów na Jasnej Górze,
 • Pani Jolancie Goszczyńskiej, Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu,
 • Panu Dionizemu Jaśniewiczowi, Staroście Wrzesińskiemu,
 • Panu Tomaszowi Kałużnemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
Dziękujemy równie serdecznie osobom, które włączyły się do pomocy w przygotowaniach wystawy i albumu oraz jego promocję:
 • Księdzu Kanonikowi Adamowi Zalesiakowi, Dziekanowi Rejonu Wrzesińskiego, za słowo wstępne,
 • Księdzu Wojciechowi Schejnowi, Proboszczowi parafii pw. Św. Andrzeja w Nekli za doradztwo merytoryczne,
 • księżom proboszczom dekanatów: wrzesińskiego I, wrzesińskiego II, miłosławskiego, strzałkowskiego, słupeckiego, zagórowskiego i żerkowskiego oraz osobom posługującym w kościołach tych dekanatów za udostępnienie obiektów sakralnych,
 • pracownikom Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich: Szymonowi Adamczykowi za korektę językową, Filipowi Kaliszewskiemu za projekt okładki albumu i plakatu,
 • pracownikom Starostwa Powiatowego we Wrześni: Mateuszowi Maserakowi, Naczelnikowi Wydziału Promocji i Julii Sośnie, Inspektorowi ds. zabytków za pomoc w realizacji projektu i w przygotowaniu wystawy w Miłosławiu,
 • Ojcu Przemysławowi Sobczakowi, Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Pocieszania w Biechowie za pomoc w realizacji wystawy w sanktuarium,
 • pracownikom Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie za rozpropagowanie projektu w mediach diecezjalnych,
 • wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób promowali projekt,
 • Drukarni Biały Kruk Milewscy w Sobolewie za profesjonalne przygotowanie i druk albumu.
Dziękujemy Wam wszystkim, widzom i czytelnikom, którzy obejrzeli wystawę i zaopatrzyli się w album „Madonny Ziemi Wrzesińskiej”.
Dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali na nasz album w 31 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.
 
Sebastian Mazurkiewicz
Krzysztof Marek Nowak
 
 
 
 

Galeria

WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project