Postępowanie

data dodania: czwartek 29 lipca 2021Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy

poniżej równowartości 5.350.000 euro na

Remont elewacji budynku Katolickiej Szkoły Elementarnej „Dzieci Wrzesińskich”
(siedziby Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni)


Bezpośredni adres postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/765a0f15-3af6-4e4d-b1c7-fe06a8c8c2e7

Nasi partnerzy:

  • Września
  • Powiat Wrzesiński
  • Wrzesiński Ośrodek Kultury
  • Biblioteka we Wrześni
  • PTTK Września

© Copyright 2014 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl