Szczątki zmarłych z cmentarza szpitalnego Świętego Ducha

data dodania: piątek 24 lipca 2009

Przy ulicy F. Chopina i S. Moniuszki we Wrześni od 2 czerwca 2009 r. prowadzone są prace mające na celu przebudowę kanalizacji deszczowej wraz remontem nawierzchni oraz budową dodatkowych miejsc parkingowych. W obronie stojącej przy zbiegu ulic F. Chopina i S. Moniuszki wystąpił radny Szymon Paciorkowski. Pismo w jej obronie złożył także dyrektor muzeum Sebastian Mazurkiewicz. W odpowiedzi burmistrz Jan Maciejewski zapewnił, że figura pozostanie na swoim miejscu z otoczeniem zielenią. Po przystąpieniu do prac ziemnych 9 lipca odkryto szczątki zmarłych. O znalezisku poinformowano dr Michała Brzostowicza z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, który sprawuje nadzór archeologiczny na pracami. Dotychczas odkryto 5 grobów ze szczątkami zmarłych. Zebrany materiał kostny przekazano do ekspertyzy do Pracowni Antropologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Odkryte szczątki pochodzą z XVI/XVII w. Są to zmarli pochowaniu na cmentarzu dawnego kościoła i szpitala Świętego Ducha, który znajdował się w tym miejscu od 1520 r. do 1791 r. Pozyskane z nadzoru archeologicznego zabytkowe materiały w ostateczności zostaną przekazane do muzeum regionalnego we Wrześni.

szkielet

Literatura:
- S. Mazurkiewicz¸ W okresie staropolskim (1256-1793), w: Września. Historia miasta, red. M. Torzewski, Września 2006, s. 70-71, 80.
- A. Wrzesińska, Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z Wrześni (ul. Chopina/Moniuszki), Pracownia Antropologiczna Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 18.07.09.


plakat

Zobacz materiał wideo TVP.

Nasi partnerzy:

  • Września
  • Powiat Wrzesiński
  • Wrzesiński Ośrodek Kultury
  • Biblioteka we Wrześni
  • PTTK Września

© Copyright 2014 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl