Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

Aktualnosci

nasi partnerzy

Pamiętali o powstańcach

dodane: piątek 15 lutego 2013

W tym roku minęło 150 lat od wybuchu powstania styczniowego, drugiego obok powstania listopadowego największego zrywu Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Mimo iż walki powstańcze toczyły się na ziemiach tzw. Królestwa Kongresowego, swój widoczny udział mieli w nich mieszkańcy ziemi wrzesińskiej.
Aby uczcić pamięć poległych, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich oraz Burmistrz Miasta i Gminy Września zaprosili na uroczystość ku czci powstańców i weteranów, która odbyła się 8 lutego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej, gdzie spoczywają mieszkańcy Wrześni i ziemi wrzesińskiej, biorący udział w powstaniu.
Wybór daty, 8 lutego, także był nieprzypadkowy. Tego dnia pierwsza grupa ochotników – mieszkańców dawnego powiatu wrzesińskiego - przekroczyła ówczesną granicę prusko-rosyjską, by przyłączyć się do powstańców walczących z Imperium Rosyjskim.
Uroczystość na cmentarzu, którą prowadził Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, przybrała formę luźnej lekcji historii.
- Każde powstanie ma znaczenie w historii naszego narodu. Wbrew pozorom ziemia wrzesińska, która była pod zaborem pruskim, miała również znaczący wpływ na losy powstania styczniowego toczącego się na terenie Królestwa Kongresowego, czyli po rosyjskiej stronie zaboru. To z racji tego, że dawny powiat wrzesiński był rozciągnięty wzdłuż granicy między zaborem pruskim a rosyjskim. Nasz powiat był takim miejscem koncentracji, rekrutacji żołnierzy z terenu prowincji poznańskiej oraz miejscem produkcji broni, szycia mundurów i przerzucaniem tego wszystkiego na teren Królestwa Polskiego. Warto wspomnieć, że w powstaniu styczniowym wzięło udział 149 mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Na terenie dzisiejszego powiatu (wtedy po stronie rosyjskiej) miała miejsce bitwa pod Pyzdrami (29 kwietnia 1863 roku) oraz graniczna potyczka (14 i 15 lipca) na terenie Cieśli Małych, gdzie powstańcy zwarli się z pruską strażą graniczną. Można powiedzieć, że udział wrześnian w tym powstaniu był największy z terenu całej Wielkopolski – mówił dyrektor Sebastian Mazurkiewicz.
Piątkowa uroczystość zgromadziła liczne grono mieszkańców Wrześni, w szczególności uczniów pobliskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, którzy przybyli ze sztandarem pod opieką Małgorzaty Korfini-Stachnik, nauczyciela historii oraz SSP nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich z dyrektorem Mirosławem Brykiem na czele. Władze samorządowe reprezentował Artur Mokracki, zastępca burmistrza.
Momentem kulminacyjnym wrzesińskich obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego było złożenie wiązanek kwiatów na mogiłach weteranów powstańczego zrywu – Jana Krzywdzińskiego, Franciszka Tasiemskiego oraz Ludwika Szablikowskiego. (muz)

WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project