Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika - trzynawowy, murowany, późnogotycki z poł. XV w. z dobudowaną w końcu XV w. wieżą. Spalony w 1656 r., odbudowany w 1672 r., przebudowany w latach 1792-1801, kiedy nadano barokowe wnętrze, gruntownie odrestaurowany w latach 1881-1885. Najcenniejszym zabytkiem jest ołtarz główny z bogatą snycerką z ok. 1640 r. z obrazem Wniebowzięcia NMP z 1641 r., w prezbiterium malowidła ścienne z przełomu XIX i XX w., liczne ołtarze z XVIII i XIX w., rokokowa ambona, w kruchcie pod wieżą witraż M. Turwida z 1935 r. przedstawiający Chrystusa błogosławiącego dzieci wrzesińskie.Zobacz też: http://fara.wrzesnia.pl/

Ratusz
Ratusz - neogotycki budynek wybudowany w latach 1909-1910 według projektu Asmusa ze Świdnicy na miejscu spalonej w 1905 r. budynku pocztu konnej. Obiekt znajduje się przy północno-wschodnim narożniku Rynku, posiada trzy kondygnacje, od północy dwa schodkowe ryzality z neogotyckimi blendami, na dachu skrzydła przy placu rynkowym ośmioboczna smukła wieżyczka z balkonem, przy wejściu na narożniku murów kamienny kartusz z herbem miasta, witraże: trzy w sali "radzieckiej" z herbami i na klatce schodowej.Kościół pw. Świętego Krzyża na Lipówce
Kościół pw. Świętego Krzyża na Lipówce - zbudowany w 1641 r. przez proboszcza wrzesińskiego S. Bielawskiego dla ochrony źródła uznanego przez wiernych za cudowne, drewniany, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej, oszalowany obustronnie, przykryty dwuspadowym dachem z wieżyczką z 1674 r., wewnątrz ołtarze: główny z obrazem "Ukrzyżowanie" z 1641 r., boczne św. Rocha i św. Rozalii z XVIII w. Kościół odrestaurowany przez M. Ponińskiego w latach 1770-1780, następnie przez ks. B. Gagackiego w latach 1851-1852. Obok znajduje się studzienka według tradycji z cudownym źródełkiem, przy której rzeźba Chrystusa i Samarytanki wykonana przez Jakuba Juszczyka w 1929 r.Zobacz też: http://www.lipowka.wrzesnia.pl/
                 http://www.lipowka.wrzesnia.pl/

Pałac na Opieszynie
Pałac na Opieszynie - obecny wzniesiony ok. 1870 r. dla hr. E. Ponińskiego na miejscu dawnego barokowego dworu. Jest to budynek eklektyczny z przewagą elementów klasycyzujących. Posiada jedno piętro z trójbocznym ryzalitem na osi zwieńczonym attyką. Nakryty dachem czterospadowym. Wokół park w stylu angielskim, pierwotnie francuskim założony w połowie XVIII w. Rośnie tutaj okazały platan wschodni. Do założenia pałacowego prowadzi z centrum miasta XVIII-wieczna aleja. Wizualnie zorientowana jest ona z dawnej bramy pałacowej na wieżę kościoła farnego.Katolicka Szkoła Ludowa
Katolicka Szkoła Ludowa, obecnie Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich i Biblioteka Publiczna MiG Września - obiekt wybudowany około 1790 r. jako murowany budynek parterowy. Po rozbiorach budynek wykupiony z prywatnych rąk przez rząd pruski, urządzono tu szkołę miejską. Rozbudowany w 1837 r. i 1840 r. (nadbudowa piętra). W 1901 r. uczące się tutaj polskie dzieci zastrajkowały przeciwko nauce religii w języku niemieckim. Budynek rozbudowany o skrzydło południowe latach 30. i 80. XX w. W 1951 r. urządzono salę muzealną. W 1966 r. przekształcono ją w Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.Cmentarz parafialny na Berdychowie
Cmentarz parafialny na Berdychowie - otwarty w 1829 r., na cmentarzu liczne groby: poległych pod Sokołowem 2 maja 1848 r., powstańców styczniowych, uczestników strajku szkolnego z 1901 r., pomnik i mogiła powstańców wielkopolskich, ofiar bombardowań z 1939 r., pomordowanych przez hitlerowców, grób gen. R. Abrahama, pomnik katyński, ciekawy architektonicznie grobowiec rodziny Prądzyńskich.Kościół pw. Świętego Ducha
Kościół pw. Świętego Ducha - neogotycka budowla z lat 1894-1895 na rzucie prostokąta z węższym i niższym prezbiterium, z czterokondygnacyjną smukła wieżą od zachodu zwieńczona hełmem o charakterze iglicy. Elewacje podzielone uskokowymi skarpami, pomiędzy którymi znajdują się okna. W ścianie prezbiterium duża wnęka z czterema oknami ostrołukowymi i jednym krągłym. Wnętrze nawyStarostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe - budynek wybudowany w latach dziewięćdziesiątych XIX w. w miejscu dawnego cmentarza szpitalnego Świętego Ducha. Dwukondygnacyjny budynek wzniesiony na rzucie dwóch prostokątów. Elewację wzbogacają dwa ryzality boczne i jeden narożny. Dawniej bryłę starostwa wzbogacała loggia zwieńczona trójkątnym tympanonem, oraz liczne bogactwo form gzymsów i pilastrów. Obecnie fasada jest w znacznie uproszczonej formie.Sąd Rejonowy
Sąd Rejonowy - budynek w stylu renesansu gdańskiego w 1906 r., trójkondygnacyjny, nakryty wysokim dachem dwuspadowym z szerokimi wystawami dachowymi. Elewacja w partii cokołowej oblicowana granitem. Okna i naroża obramienione piaskowcem. Czteroosiowe elewacje budynku wieńczą wysokie szczyty. Wejście główne umieszczone asymetrycznie ujęte profilowanym portalem o ozdobnym zwieńczeniu (m.in. w wizerunkiem orła).Zobacz też: Zabytki miasta Wrześni.
                 Zabytki gminy Września.
                 Zabytki Grzybowa.
                 Zabytki Grzybowa.

Nasi partnerzy:

  • Września
  • Powiat Wrzesiński
  • Wrzesiński Ośrodek Kultury
  • Biblioteka we Wrześni
  • PTTK Września

© Copyright 2014 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl