Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

O muzeum

nasi partnerzy

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
 

Muzeum z lotu ptaka.

 

Muzeum

Placówka mieści się budynku dawnej Katolickiej Szkoły Ludowej wybudowanym w 1790 r., powiększonym w 1838 r. Myśl o powstaniu muzeum zrodziła się już w okresie międzywojennym. Podczas II wojny światowej zebrane zbiory uległy zniszczeniu. W 1961 r. uruchomiono izbę muzealną, którą w 1966 r. przekształcono się w muzeum regionalne.

Muzeum prezentuje część zbiorów na ekspozycjach stałych:

- Punkty kluczowe w dziejach miasta
Książę Poraj, miasto 3 narodów, Wiosna Ludów 1848 r., strajk szkolny 1901 r.
 

Ekspozycja - sala 1
 

 

- Izba szkolna z oryginalnym wyposażeniem z przełomu XIX/XX w., w której prezentowany jest najstarszy polski film „Pruska kultura” z 1908 r.
 

Ekspozycja - izba szkolna
 

 

- Września w XX w.
Powstanie wielkopolskie 1918-1919, garnizon Września, życie miejskie, okupacja, Polska Ludowa, zakład TONSIL
 

Ekspozycja - sala 3
 

 

- Saloniki mieszczańskie z XIX w. i pocz. XX w. z dziełami W. Brodzkiego, J. Kossaka i M. Turwida.
 

Ekspozycja - sala 4a
 
Ekspozycja - sala 4b
 

 

Muzeum organizuje liczne wystawy czasowe artystyczne, historyczne i inne.

Sala wystaw czasowych
 

Zbiory

Muzeum gromadzi materiały dotyczące historii Wrześni i najbliższej okolicy. Zbiory liczą ponad 6 tys. muzealiów oraz ponad 2,5 depozytów w czterech działach.

I. Dział archeologiczny

Gromadzi zabytki archeologiczne pozyskane podczas prac wykopaliskowych i nadzorów we Wrześni oraz okolicy (np. w Obłaczkowie).

 

Urna z cmentarzyska kult. pom. w Bugaju

 

 

II. Dział archiwalny

To największy zbiór muzealny, liczy prawie 3 tys. archiwaliów. Należą tu liczne kroniki i dokumenty szkolne, dokumenty miejskie, organizacji i stowarzyszeń, cechów czy zakładów. Ciekawe są różnego rodzaju zbiory fotografii a także kart pocztowych od II poł. XIX w. Cennym źródłem jest prasa z „Orędownikiem Wrzesińskim” (1919-1939) na czele. Najcenniejszym zaś eksponatem jest zeszyt ucznia Bronisława Klimasa, pisany w czasie strajku szkolnego w l. 1901-1902.
 

patent

 

III. Dział artystyczno-historyczny

Należą tu zbiory sztuki (malarstwo, rzeźba, ceramika), wyposażenie mieszkań oraz izby szkolnej (meble), militaria, sztandary, pieczęcie, numizmatyka i odznaczenia czy urządzenia techniczne. Do cenniejszych należą m.in. pieczęć Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej, rzeźba W. Brodzkiego Andreola, obraz J. Kossaka Kapitulacja Niemców na Górze św. Anny oraz spuścizna po Mariana Turwidzie.

andreola
 
 

IV. Dział biblioteczny

Zawiera ciekawy księgozbiór z najstarszą księgą w języku ruskim z XV w, liczne starodruki niemieckojęzyczne oraz ciekawe zbiory regionalne dotyczące ziemi wrzesińskiej.

 

biblia wiedeńska 1635

 

Galeria

Budynek dawnej szkoły. Widok od strony ul. Dzieci Wrzesińskich.
Magazyn archologiczny
Ekspozycja - sala 4b
 Ekspozycja - sala 3
Dzieci Wrzesińskie
Klatka schodowa.
Wejście główne (A) do budynku.
Biuro muzeum
Budynek dawnej szkoły. Widok od dziedzińca.
Ekspozycja - sala 1
Sala wystaw czasowych
Korytarz na poddaszu
 Archiwum muzealne
Biblioteka muzealna
Sień
Ekspozycja - sala 1 - zeszyt Bronisława Klimasa 1902 r.
Ekspozycja - izba szkolna
Muzeum z lotu ptaka. Budynek dawnej szkoły znajduje się pośrodku zabytkowego śródmieścia Wrześni.
 Ekspozycja - sala 4a
Budynek dawnej szkoły. Widok od strony ul. Dzieci Wrzesińskich.
Gabinet
WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project