Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

RODO

nasi partnerzy
Klauzula Informacyjna dla osób fizycznych,
których dane przetwarzane są
w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni
 
W dniu 25.05.2018 roku weszła w życie egzekucja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej RODO.
Na podstawie Dz.Urz. UE L119 z 4.05.2016 informujemy, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel. (61) 43-60-192
 
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez
adres e-mail: iod@teletronik.info
 
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich zgodnie z art.6 ust.1 lit.c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. w szczególności na podstawie Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (Dz.U. 2018, poz. 720),
 2. Realizacji umów, umów o dzieło, umów-zleceń, zgodnie z  art.6 ust.1 lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 3. Monitoringu wizyjnego Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, który prowadzony jest w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art.6. ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą z dnia 02.09.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1240).
 4. Marketingu usług własnych promowania działalności Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art.6. ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 5. W pozostałych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli przesłankę do przetwarzania stanowi przepis obowiązującego prawa,  podanie danych jest dobrowolne jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. Organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na zlecenie administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Inne podmioty uczestniczące w wykonywaniu obowiązków prowadzonych przez Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich na podstawie stosownych umów i w zakresie obowiązującego prawa.
 
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  zadań i obowiązków Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Po tym czasie będą przetwarzane przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa szczególnie na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.       
 
 1. Posiadają Państwo prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania gdy nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 1. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
 
 1. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
 
WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project