Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

Działalność

nasi partnerzy

Pracownia regionalna

Muzeum prowadzi pracownię regionalną dla kwerendystów korzystających z materiałów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych muzeum oraz dla dzieci i młodzieży uczestniczących w muzealnych lekcjach lub programach edukacyjnych. W pracowni regionalnej istnieje możliwość korzystania z archiwum cyfrowego: cyfrowych baz danych, inwentarzy oraz materiałów zdigitalizowanych (materiały archiwalne: aktowe, fotograficzne, kartograficzne i filokartystyczne).


Lekcje muzealne

Muzeum prowadzi lekcje muzealne dla uczniów szkół powiatu wrzesińskiego w ramach programu edukacyjnego "Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe ziemi wrzesińskiej"
 
Lp.TematTreść nauczaniaCele edukacyjno-wychowawcze
1Dokumentalista regionalnyKażdy może zostać dokumentalistą regionalnym. Z wielu małych historii składa się wielka historia. Wartość historii lokalnej. Źródło historyczne, rodzaje, nośniki- uczeń posiada świadomość, że może dokumentować historię, zwłaszcza lokalną
- posiada świadomość o pamięci przekazywanej przez starsze pokolenie
- zbiera informacje dotyczące swojej rodziny, swojej miejscowości i historii lokalnej
2Archiwum - miejscem pracy regionalistyCo to jest archiwum, źródła archiwalne, w których archiwach należy szukać źródeł, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, jego zasób, dokumenty dotyczące regonu wrzesińskiego- uczeń poznaje źródła archiwalne, archiwa,
- sposoby przechowywania,
- jak i gdzie szukać dokumenty dotyczące regionu wrzesińskiego
3Biblioteka - miejscem pracy regionalistyBiblioteka, jej zbiory w zakresie publikacji regionalnych, Poszukiwanie bibliografii regionalnej, Korzystanie z literatury i prasy dotyczącej regionu- uczeń poznaje zbiory biblioteczne w zakresie regionalistyki
- posiądzie umiejętność wyszukiwanie bibliografii regionalnej
- zna publikacje dotyczące regionu wrzesińskiego
4Muzeum - miejscem pracy regionalistyMuzeum Regionalne i jego zbiory, praca muzealnika nad historią i kulturą regionu- uczeń poznaje zbiory muzeum regionalnego
- poznaje sposoby gromadzenia, opracowywania, przechowywania i zabezpieczania muzealiów
5Ziemia wrzesińska - jej zakres i tożsamośćZakres geograficzny ziemi wrzesińskiej na przestrzeni wieków, tożsamość jej mieszkańców- uczeń poznaje swój region
- utożsamia się z miejscem, w którym mieszka
6Archeologia powiatu wrzesińskiegoZiemia wrzesińska w starożytności i wczesnym średniowieczu, wykopaliska archeologiczne, stanowiska archeologiczne, zabytki archeologiczne.- uczeń poznaje historię regionu,
- poznaje najważniejsze stanowiska archeologiczne środkowej Wielkopolski (Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo)
7Ziemia wrzesińska do XVIII w.Historia regionu do rozbiorów, powstanie Wrześni, Pyzdr, Miosławia, Targowej Górki, Nekli- uczeń poznaje historię regionu do rozbiorów
8Ziemia wrzesińska w czasach zaborówHistoria regionu w czasach zaborów, wytyczenie granicy zaborów, ludność i gospodarka- uczeń poznaje historię regionu w okresie zaborów
9Ziemia wrzesińska w okresie walk niepodległościowychWalki niepodległościowe: powstanie 1806 r., Wiosna Ludów 1848 r., powstanie styczniowe 1863/64, strajk szkolny, powstanie wielkopolskie 1918/19- uczeń poznaje walki niepodległościowe, miejsca bitew
10Ziemia wrzesińska w II Rzeczpospolitej i w czasie II wojny światowejZiemia wrzesińska w odrodzonej Polsce, rozwój miasta Wrześni, okupacja hitlerowska, eksterminacja ludności- uczeń poznaje historię regionu w okresie II RP i II wojny światowej
- zapoznają się z "Orędownikiem Wrzesińskim"
11Ziemia wrzesińska w czasach najnowszychPowiat wrzesiński w okresie PRL, PGR-y, zakłady przemysłowe, przemiany demograficzne, Po 1989 r., samorząd lokalny, reaktywacja powiatu- uczeń poznaje historię regionu w czasach najnowszych
- motywuje się do zwracania uwagi na przemiany zachodzące obecnie
- poznaje zasady funkcjonowania samorządu lokalnego
12Zabytki ziemi wrzesińskiej: kościoły i obiekty publiczneKościoły i obiekty publiczne ziemi wrzesińskiej, historia, architektura, sztuka- uczeń potrafi wymienić zabytki sakralne publiczne regionu
- uwrażliwia się na piękno architektury i sztuki regionu
13Zabytki ziemi wrzesińskiej: pałace, dwory i folwarkiPałace, dwory i folwarki - historia i architektura- uczeń potrafi wymienić zabytki dworskie regionu
- uwrażliwia się na piękno architektury i sztuki
14Miejsca pamięci narodowej na ziemi wrzesińskiejMiejsca pamięci ziemi wrzesińskiej- uczeń poznaje miejsca pamięci narodowej
- nabiera szacunku dla tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny
- szanuje miejsca pamięci narodowej
15Język i nazewnictwo na ziemi wrzesińskiejDialekt wielkopolski, gwara poznańska, etymologia nazw miejscowych- poznaje słowa gwarowe
- poznaje etymologię nazw miejscowych
16Kultura ludowa ziemi wrzesińskiejMokowiacy, Tośtoki, Bażanty, Łańcuchy, budownictwo ludowy, sztuka, zwyczaje- poznaje różnice kulturowe w regionie wrzesińskim
- poznaje zabytki architektury i sztuki ludowej
17Podania i legendy ziemi wrzesińskiejPodania i legendy ziemi wrzesińskiej- poznaje podania i legendy regionu
WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project