Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

Miejsca pamięci

nasi partnerzy

GROBY UCZESTNKÓW STRAJKU SZKOLNEGO ZACHOWANE NA TERENIE WRZEŚNI

Na terenie gminy Września znajduje się siedem zachowanych grobów uczestników strajku szkolnego Dzieci Wrzesińskich z 1901-1902 r. Sześć grobów znajduje się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej 4 we Wrześni oraz jeden na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki (b. nr) we Wrześni.

W styczniu 2019 r. Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich złożył do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie wniosek o wpisanie grobów uczestników strajku szkolnego Dzieci Wrzesińskich z 1901-1902 r. znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosław Szarek 10 lipca 2019 r. na podstawie art. 3 ust. 11 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. 2018, poz 2529) wpisał do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski groby uczestników strajku szkolnego dzieci wrzesińskich z 1901 r. znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Września:

- na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej 4 we Wrześni:

  • grób Bronisławy ze Śmidowiczów Matuszewskiej (numer ewidencyjny 54),

  • grób Stefanii z Chełmikowskich Durczykiewicz (numer ewidencyjny 50),

  • grób Seweryny z Wagnerów Frankiewicz (numer ewidencyjny 55),

  • grób Anastazji Wojciechowskiej (numer ewidencyjny 51),

  • grób Leokadii z Wojciechowskich Stankowskiej (numer ewidencyjny 52),

  • grób Floriana Podsędka (numer ewidencyjny 53),

- na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki we Wrześni (Dębina)

  • grób Walentyny z Klimasów Wyrwas (numer ewidencyjny 56).

Od tego momentu groby objęte są ochroną prawną. W związku z powyższym nie podlegają likwidacji.

W 2020 r. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich przystąpiło do odbudowy groby Bronisławy Śmidowicz Matuszewskiej, przywódczyni Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich. Na realizację tego zadania muzeum otrzymało z Instytutu Pamięci Narodowej dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł. Koszt całości odbudowy pomnika wyniósł 6.900,00 zł.
 


 

Galeria

Grób Stefanii z Chełmikowskich Durczykiewicz (fot. S. Mazurkiewicz)
Grób Seweryny z Wagnerów Frankiewicz  (fot. S. Mazurkiewicz)
Grób Anastazji Wojciechowskiej (fot. S. Mazurkiewicz)
Grób Walentyny z Klimasów Wyrwas (fot. S. Mazurkiewicz)
Grób Floriana Podsędka (fot. S. Mazurkiewicz)
Grób Leokadii z Wojciechowskich Stankowskiej (fot. S. Mazurkiewicz)
Grób Bronisławy ze Śmidowiczów Matuszewskiej (fot. S. Mazurkiewicz)
WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project