Muzeum Września
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel: 61 43 60 192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP: 789-15-15-375 REGON: 630284410

Zbiory muzealne

nasi partnerzy
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich gromadzi zabytki dotyczące historii miasta Wrześni i okolicy. Placówka jest muzeum jedno działowym z wyodrębnionymi zbiorami:
 

Archeologia

W muzeum zgromadzone są liczne zabytki archeologiczne pochodzące z badań i nadzorów archeologicznych. W zbiorach własnych placówka posiada wydzielone 154 zabytki archeologiczne oraz ponad 30 000 zabytków masowych. Ponadto w muzeum zdeponowanych jest ponad 3 100 wydzielonych zabytków pochodzących z badań archeologicznych na grodzisku w Grzybowie-Rabieżycach, stanowiące własność Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 
Zabytki z grodziska w Grzybowie
Zabytki z grodziska w Grzybowie

Zobacz też: http://archeologia.w.toruniu.pl/grzybowo/zabytki/zabytki.htm


Historia

W zbiorze historycznym najliczniej reprezentowane są archiwalia. Wśród nich znajdują się dokumenty cechowe: księgi cechu szewskiego z Miłosławia (koniec XVIII-XIX w.), cechu szewskiego z Wrześni (XIX w.), cechu kowali i powroźników z Wrześni (XIX w.)., materiały dotyczące Wrześni i regionu z XIX-XX w.: akta sądowe i magistrackie, akta gminy żydowskiej we Wrześni, akta sądowe z Poznania, protokoły Towarzystwa Przemysłowego we Wrześni, dokumenty Bractwa Strzeleckiego, kroniki szkół z okolicy m.in. szkoły ewangelickiej w Sobiesierni i żydowskiej w Miłosławiu, listy Władysława Reymonta z lat 1923-1925, materiały dotyczące strajków szkolnych, spisy uczniów podejmujących i nie podejmujących nauki religii w języku niemieckim z 1902 r., wyrok sądu w Lipsku zatwierdzający wyrok sądu gnieźnieńskiego na rodziców strajkujących dzieci z 1902 r., kwestionariusz uczestników strajku z lat 50. i 60. XX w. Ciekawymi kolekcjami są materiały kartograficzne i filokartystyczne. Kartografia liczy m.in. 747 map miejscowości i majątków z terenu dawnego powiatu wrzesińskiego z lat 60. XIX w. Natomiast zbiór kart pocztowych przedstawiających Wrześnię i okolice (najstarsza karta pocztowa z 1897 r.) liczy 572 pozycje.

Ponadto z zbiorze historycznym znajduje się wiele innych zabytków. Ciekawa jest kolekcja sfragistyczna (pieczęcie miejskie, wójtowskie, gminne oraz najcenniejsza pieczęć Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 1818 r.). Liczny jest także zbiór militariów (m.in. napierśnik pruskiego kirasjera, szable pruskie, rosyjskie, polskie z XIX i XX w., pistolety, karabiny z okresu I i II wojny światowej).
 
Karta pocztowa: Września, Rynek i ratusz, wyd. Trier, 1913 r.
Karta pocztowa: Września, Rynek i ratusz, wyd. Trier, 1913 r.
 

Zobacz również:

Sztuka

Wśród zbiorów zabytków sztuki muzeum posiada meble pochodzące z XIX w. (m.in. neorokokową szafonierkę z 1870 r. z drewna sosnowego fornirowanego orzechem kaukaskim, stolik owalny wykonany z ok. 1870 r. z drewna topolowego bejcowanego na orzech oraz sześć zydli drewnianych z ok. 1830 r., mahoniowych z rzeźbionymi zapleckami) i z początku XX w. (neobarokowy stół, eklektyczną szafę biblioteczną). Ponadto w zbiorach znajdują się wyposażenia mieszkań takie jak lampy naftowe, ceramika, wazony, pozytywka i polifon oraz rzeźby (np. Andreola autorstwa Witkora Brodzkiego) i obrazy (m.in. Jerzego Kossaka "Kapitulacja wojsk niemieckich na Górze św. Anny" z 1937 r., Mariana Turwida - wrzesińskiego artysty, prozaika i plastyka).
 
Noga stołu z pocz. XX w.
Noga stołu z pocz. XX w.
 

Biblioteka

Muzeum posiada także bibliotekę (1827 pozycji bibliotecznych) podzieloną na bibliotekę naukową (1545 woluminów) oraz dział zbiorów specjalnych - muzealnych (282 pozycji). W zbiorach biblioteki naukowej zgromadzone są wydawnictwa dotyczące historii powszechnej, historii Polski, Wielkopolski i regionu wrzesińskiego, historii oświaty, wojskowości, sztuki, muzealnictwa i inne. Zbiory specjalne (wydane przed 1945 r.) w przeważającej części obejmują wydawnictwa związane z Wrześnią.
 
Ewangelischer Beschreibung, Wien 1635
Ewangelischer Beschreibung, Wien 1635
 
WIRTUALNIE I TRÓJWYMIAROWO po Muzuem we Wrześni

NASI PARTNERZY

nasi partnerzy

Dane kontaktowe

nasi partnerzy

Godziny otwarcia

nasi partnerzy

Na skróty

nasi partnerzy
© Copyright 2022 www.muzeum.wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: AJT Project